ติดต่อเรา

 

 

สถานที่ตั้งร้าน
ที่ตั้ง :  181 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10150
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  (02) 415-8898, 415-8788,416-4054
แฟกซ์ :  (02) 416-4066
อีเมล์ :  PIAMCHAW2005@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.patepiamchaw.com , http://www.piamchaw.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ