1. เครื่องดูดฝุ่น 3 แรง 1 ปล่อง

 • มอเตอร์ 3 HP 2 P 3 สาย

 • ขนาดเครื่อง 26”x44”x53”

 • สตาร์ด้วยสวิทกดเปิด/ปิด20แอมปม์ 1 ตัว

 • ถุงบรรจุฝุ่นขนาด24”x33”=1ใบ

 • ถุงระบายอากาศ 24”x60”=1ใบ

 • ท่อเมนดูดฝุ่น 7”1 ท่อแยกดูด 4”=2 หัว


 • 2.jpg
  มอเตอร์ 5 HP 2 P ไฟ 3 สาย ขนาดเครื่อง 37”x78”x55” สตาร์ด้วยเบรกเกอร์ 20แอมปม์+สายไฟ 1ชุด ถุงบรรจุฝุ่นขนาด 30”x37”=2ใบ ถุงระบายอากาศ 30”x...

 • 3.jpg
  มอเตอร์ 3 HP 2 P ไฟ 3 สาย ขนาดเครื่อง26”x64”x53” สตาร์ด้วยสวิทกดจม30แอมปม์+สายไฟ1ชุด ถุงบรรจุฝุ่นขนาด24”x33”=2ใบ ถุงระบายอากาศ 24”x60”= 2 ใบ ท่อเมนดูดฝุ่น 7”=1ท่อ แยกดูด 4...

 • 4.jpg
  มอเตอร์ 7.5 HP 2 P ไฟ 3 สาย ขนาดเครื่อง 62”x102”x62” สตาร์ด้วยแม็กเนติก 1 ตัว ถุงบรรจุฝุนขนาด 30”x37”=4 ใบ ถุงระบายอาอาศ 30”x60” = 4 ใบ ท่อเมนดูดฝุ่น 12” แยกดูด 4”x6 ท่...

 • 101.jpg
  มอเตอร์ 1 HP 2 P ไฟ 3 สาย ตัวถังเป็นถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร