2. เครื่องดูดฝุ่น 5 แรงม้า 2 ปล่อง

 • มอเตอร์ 5 HP 2 P ไฟ 3 สาย

 • ขนาดเครื่อง 37”x78”x55”

 • สตาร์ด้วยเบรกเกอร์ 20แอมปม์+สายไฟ 1ชุด

 • ถุงบรรจุฝุ่นขนาด 30”x37”=2ใบ

 • ถุงระบายอากาศ 30”x60”=2 ใบ

 • ท่อเมนดูดฝุ่น 9”=1ท่อ แยกดูด4”=4 หัว


 • 1.jpg
  มอเตอร์ 3 HP 2 P 3 สาย ขนาดเครื่อง 26”x44”x53” สตาร์ด้วยสวิทกดเปิด/ปิด20แอมปม์ 1 ตัว ถุงบรรจุฝุ่นขนาด24”x33”=1ใบ ถุงระบายอากาศ 24”x60&rd...

 • 3.jpg
  มอเตอร์ 3 HP 2 P ไฟ 3 สาย ขนาดเครื่อง26”x64”x53” สตาร์ด้วยสวิทกดจม30แอมปม์+สายไฟ1ชุด ถุงบรรจุฝุ่นขนาด24”x33”=2ใบ ถุงระบายอากาศ 24”x60”= 2 ใบ ท่อเมนดูดฝุ่น 7”=1ท่อ แยกดูด 4...

 • 4.jpg
  มอเตอร์ 7.5 HP 2 P ไฟ 3 สาย ขนาดเครื่อง 62”x102”x62” สตาร์ด้วยแม็กเนติก 1 ตัว ถุงบรรจุฝุนขนาด 30”x37”=4 ใบ ถุงระบายอาอาศ 30”x60” = 4 ใบ ท่อเมนดูดฝุ่น 12” แยกดูด 4”x6 ท่...

 • 101.jpg
  มอเตอร์ 1 HP 2 P ไฟ 3 สาย ตัวถังเป็นถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร