ประเภท เครื่องเลื่อย

สามารถกดเพื่อเลือกดูรายละเอียดย่อยของเครื่องจักรได้