5. เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 18

เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 18”

  • ขนาดแท่นวางชิ้นงานได้ 19” x 19”

  • ความสูงสามารถผ่านชิ้นงานได้ 9”

  • ความกว้างสามารถผ่านชิ้นงานได้ 17”

  • ใช้ใบเลื่อยยาว (วัดรอบวง) 124” – 119”

  • หน้าจานตั้งองศาได้ 37 องศา

  • ความเร็วตั้งได้ 2 ระบบ

  • ใช้มอเตอร์ ขนาด 2 HP ไฟ 3 สาย

  • ขนาดเครื่อง กว้าง 77 ซม. x ยาว 115 ซม. x สูง 170 ซม.

  • น้ำหนักเครื่องประมาณ 300 กิโลกรัม