6. เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 24

  • ขนาดแท่นวางชิ้นงานได้ 22” x 22”

  • ความสูงสามารถผ่านชิ้นงานได้ 14”

  • ความกว้างสามารถผ่านชิ้นงานได้ 23”

  • ใช้ใบเลื่อยยาว (วัดรอบวง) 175” – 169”

  • หน้าจานตั้งองศาได้ 37 องศา

  • ความเร็วตั้งได้ 3 ระบบ

  • ใช้มอเตอร์ ขนาด 3 HP ไฟ 3 สาย

  • ขนาดเครื่อง กว้าง 100 ซม. x ยาว 130 ซม. x สูง 215 ซม.

  • น้ำหนักเครื่องประมาณ 426 กิโลกรัม