7. เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 32

  • ขนาดแท่นวางชิ้นงานได้ 30” x 30”

  • ความสูงสามารถผ่านชิ้นงานได้ 14”

  • ความกว้างสามารถผ่านชิ้นงานได้ 30”

  • ใช้ใบเลื่อยยาว (วัดรอบวง) 215” – 209”

  • เหมาะสำหรับงานซอยโค้ง

  • ใช้มอเตอร์ ขนาด 5 HP 3 สาย