ประเภท เครื่องตัด

สามารถกดเพื่อเลือกดูรายละเอียดย่อยของเครื่องจักรได้