ประเภท เครื่องขัด

สามารถกดเพื่อเลือกดูรายละเอียดย่อยของเครื่องจักรได้