15. เครื่องตัดไม้อัด 8’ ใบ 2 ใบ (ไม่รวมใบเลื่อย)

  • มอเตอร์ 5 HP 2 P 3 สาย
  • มอเตอร์ ½ HP 2 P 3 สาย
  • พร้อมชุดลมกดไม้
  • หน้าโต๊ะเลื่อนได้