16. เครื่องตัด 2 ข้าง

  • สั้นสุด 8” ยาวสุด 20”

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 2 HP จำนวน 2 ลูก