17. เครื่องตัด 45 องศา (ตัดกรอบรูป) ไม่รวมใบเลื่อย

  • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย
  • ใส่ใบเลื่อยได้ใหญ่สุด 12”
  • ตัดหน้าตรง
  • ตัด 45 องศา
  • ตัดชิ้นงานได้หนาไม่เกิน 2”
  • ใบเลื่อบปรับสูง – ต่ำได้
  • น้ำหนัก 198 กิโลกรัม
  • ขนาดเครื่องกว้าง 32” ยาว 37” สูง 44”