18. เครื่องตัดขาเก้าอี้

  • ใช้มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • กว้าง 31” x ยาว 35” x สูง 25”

  • กระจกปูหน้าโต๊ะหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร

  • ไม่รวมค่าใบเลื่อย