19. เครื่องขัดแปรง

 

  • กว้าง 16” ยาว 20” สูง 26”

  • ตัวเครื่องพร้อมมอเตอร์ 1 HP ไฟ 3 สาย
  • ลูกขัดแปรง(1 เครื่อง ใช้ 2 ลูก) ขนยาว 1.1/2"
  • ประแจขันฝาแปรง 1 ชุด มี 2 อัน
  • ผ้าทราย(ลูกแปรง 1ลูก ใช้ 3 เมตร)
  • ผ้าทรายหน้ากว้าง 8"