20.เครื่องขัดสูบลม (ไม่รวมลูกสูบลม)

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P 3 สาย

  • ลูกสูบลมขนาด 4”x9”

  • ผ้าทรายขนาด 9”x13”