21.เครื่องขัดฟองนํ้าตั้ง

 

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย
  • ใช้ลูกฟองน้ำขนาด 4” x 6” รู 20 มิลลิเมตร
  • ใช้ผ้าทรายขนาด 150 mm x 628 mm