22. เครื่องขัดฟองน้ำนอน

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย
  • ใช้ลูกฟองน้ำขนาด 4” x 6” รู 20 มิลลิเมตร
  • ใช้ผ้าทรายขนาด 150 mm x 628 mm
  • ขนาดเครื่องกว้าง 20” ยาว 37” สูง 44”
  • ปรับความเร็วรอบได้สามระดับ 1039, 1450, 2320 รอบ