23. เครื่องขัดเรียบ มีลูกกลิ้งพาชิ้นงานเข้าขัด (เครื่องขัดสี – ขัดแลคเกอร์)

  • ผ้าทรายขนาด 8” x 50”

  • มอเตอร์ 5 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขัดได้บางสุด 3/8”

  • ขัดได้หนาสุด 3”