24. เครื่องขัดตั้ง ขนาดผ้าทราย 6” x 48” โค้ง 2 ข้าง

  • หน้าโต๊ะกว้าง 18” x 48”
  • ขัดชิ้นงานได้รอบตัว
  • ใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย
  • ใช้ผ้าทรายขนาด 6” x 48”