25. เครื่องขัดตั้ง 6” x 72”

  • สามารถทำงานได้ 2 ฝั่ง

  • ขัดชิ้นงานได้ 6” x 21”

  • มีดูดฝุ่น

  • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย