26. เครื่องขัดตั้ง ขนาดผ้าทราย 8” x 130”

  • เครื่องสามารถทำงานได้ 2 ฝั่ง

  • มีดูดฝุ่น 1 ข้าง

  • หน้าโต๊ะกว้าง 9” ยาว 50” สูง 27”

  • ขัดชิ้นงานได้หน้ากว้าง 8” x 48”

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 5 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • น้ำหนักประมาณ 432 กิโลกรัม

  • ใช้ผ้าทรายขนาด 8” x 130”