28.เครื่องขัดแบบตั้ง ขนาดผ้าทราย 8” x 130” (ผ้าทรายโยกขึ้น – ลง)

   • เครื่องสามารถทำงานได้ 2 ฝั่ง
   • หน้าโต๊ะกว้าง 9” ยาว 50” สูง 27”
   • มีดูดฝุ่น 1 ข้าง
   • ชิ้นงานขัดได้ 8” x 48”
   • ใช้มอเตอร์ขนาด 5 HP ไฟ 3 สาย
   • ใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP ไฟ 3 สาย
   • เกียร์ทด 1 ลูก