29.เครื่องขัดตั้งหลังพิงโค้ง 8” x 130” (ผ้าทรายโยกขึ้น – ลง)

  • เครื่องสามารถทำงานได้ 2 ฝั่ง

  • หน้าโต๊ะกว้าง 9” ยาว 50” สูง 27”

  • ชิ้นงานขัดได้ 8” x 48”

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 5 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • เกียร์ทด PA 15 1:20

  • เกียร์ทด PA 15 1:30