30. เครื่องขัดหลังพิงโค้งแนวตั้ง ขนาดผ้าทราย 12” x 48

  • หน้าโต๊ะกว้าง 17” x 26”

  • ขัดชิ้นงานได้หน้ากว้าง 12”

  • เกียร์ทด PA 15 1:50

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ใช้มอเตอร์ขนาด ½ HP 4 P ไฟ 3 สาย