31. เครื่องขัดหลังพิงโค้งแนวนอน ขนาดผ้าทราย 12” x 48” ลูกกลิ้งเดียว

  • หน้าโต๊ะกว้าง 16” x 14”

  • ขัดชิ้นงานได้หน้ากว้าง 12”

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ใช้มอเตอร์ขนาด ½ HP 4 P ไฟ 3 สาย