34. เครื่องขัดนอน 8” x 130”

  • ขัดชิ้นงานได้ 8” x 47”

  • มีดูดฝุ่น 1 ข้าง

  • ใช้มอเตอร์ขนาด 3 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขนาดเครื่องกว้าง 50 ซม. ยาว 2.10 เมตร ยาว 90 ซม.

  • ผ้าทรายขนาด 8” x 130”

เครื่องขัดนอน 12” x 130”

  • มอเตอร์ 5 HP ไฟ 3 สาย