35. เครื่องขัดนอน 8” x 130” มีจาน

  • ใช้ผ้าทรายขนาด 8” x 130”
  • มีดูดฝุ่น 1 ข้าง
  • ขัดชิ้นงานได้ 8” x 47”
  • ขนาดจานกลม 12”
  • วางชิ้นงานได้ 7” x 15”
  • ใช้มอเตอร์ขนาด 3 HP 4 P ไฟ 3 สาย