36. เครื่องขัดยืน ขนาดผ้าทราย 6” x 48”

  • หน้าโต๊ะกว้าง 8” x 12”

  • มีดูดฝุ่น 1 ข้าง

  • ขัดชิ้นงานได้หน้ากว้าง 6” x 15”

  • ขนาดโต๊ะกว้าง 20” ยาว 22” สูง 55”