8. เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 32” (เลื่อยผ่า)

  • ขนาดแท่นวางชิ้นงานได้ 30” x 30”
  • ความสูงสามารถผ่านชิ้นงานได้ 10”
  • เหมาะสำหรับงานไม้เสา, ไม้แปรรูปแล้ว
  • มีชุดพาชิ้นงาน
  • ใช้ใบเลื่อยขนาด 3” x 215”
  • ใช้มอเตอร์ 10 HP 4 P 3 สาย
  • กำหนดส่งสินค้าได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ