10. เครื่องตัดสายพานสามเหลี่ยม ตัดชิ้นงานได้

 

  • ความสูง 30”(ถ้าไม่พอสั่งทำได้)

  • ซ้ายไปซ้ายได้ 48”

  • หน้าไปหน้าได้ 80”

  • มอเตอร์ขนาด 2 แรง ไฟ 3 สาย

  • ที่วางชิ้นงานสามารถเลื่อนได้