13. เครื่องตัดหัวไม้

  • ใบเลื่อยปรับสูง – ต่ำได้
  • หน้าแท่นเลื่อนได้ (หน้าแท่นเป็นมิเนียม)
  • ใช้มอเตอร์ขนาด 3 HP ไฟ 3 สาย
  • ขนาดเครื่องกว้าง 28” ยาว 53” สูง 34”