14. เครื่องเลื่อยวงเดือน ใบปรับสูงต่ำได้

  • มีขนาด 30” x 30” x 30” (กว้างxยาวxสูง)
  • ใบเลื่อยปรับขึ้น – ลงได้ (ไม่รวมใบเลื่อย)
  • มอเตอร์ขนาด 3 HP ไฟ 3 สาย (2,800 รอบ)
  • สามารถใส่ใบเลื่อยได้เล็กสุด 8”
  • สามารถใส่ใบเลื่อยได้ใหญ่สุด 16”
  • รูเพลาของใบเลื่อย 1”