37. เครื่องเลื่อยวงเดือนใบ 2 ใบ (มีสกอร์ลิ่ง)

  • ไม่รวมใบเลื่อย

  • มอเตอร์ 3 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • มอเตอร์ ½ HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • ขนาดโต๊ะกว้าง 40” ยาว 45” สูง 30”