38. เครื่องเลื่อยวงเดือนหน้าแท่นเลื่อน (ปูไม้อัด)

      • ไม่รวมใบเลื่อย
      • มอเตอร์ 3 HP 4 P ไฟ 3 สาย
      • ขนาดหน้าโต๊ะกว้าง 48” ยาว 48” สูง  30”