39. เครื่องซอยไม้ปรับองศา (ไม่รวมใบเลื่อย)

  • ขนาดเครื่อง 760 x 900 x 760 มม.
  • มอเตอร์ 3 HP ไฟ 3 สาย
  • แกนเพลาขนาด 1”
  • ใส่ใบเลื่อยได้ขนาดใหญ่สุด 16”
  • ความเร็วรอบ 2,800 รอบ ต่อ นาที
  • สามารถซอยไม้ได้ 45 – 90 องศา