40. ถังปั่น

  • ขนาดความกว้าง 24”

  • ขนาดความยาว 30”

  • รวมถังไม้