41. เครื่องขัดโฟฟายสายพานแบบยืนมีชุดลม

  • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขนาดเครื่องกว้าง 1.20 . ยาว 1.40 . สูง 1.90 .