44. เครื่องขัดโฟฟาย เพลาเดี่ยว

      • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย