45. เครื่องขัดโฟฟายแบบสายพาน ไม่รวมฟีดเดอร์

  • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขนาดผ้าทราย 3” x 103”