46. เครื่องขัดขอบจาน (แบบออโต้)

  • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขัดชิ้นงานได้ใหญ่สุด 12”

  • ขัดชิ้นงานได้เล็กสุด 5”

  • ขัดชิ้นงานได้สูงไม่เกิน 2”