51. เครื่องเพลาตั้งใหญ่ (ไม่รวมมีด)

  • ขนาดเครื่อง 790 x 1070 x 820 มม.

  • มอเตอร์ 7.5 HP ไฟ 3 สาย (380 โวล์)

  • แกนเพลาขนาด 35 มม.

  • สามารถปรับความเร็วรอบได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ 2,700 – 7,300 รอบ/นาที