52. เครื่องเลื่อยวงเดือนใบหลายใบ (ใบเลื่อยอยู่บน)

  • ที่วางชิ้นงานเลื่อนได้