53. เครื่องกลึงไม้ (แบบเป็นชิ้นส่วน)

  • 1 ชุด มี 4 ชิ้น ประกอบด้วย

  • ปั้นจี๋เหล็กรวมหัวจี๋
  • ฉากรองมีด
  • มูเล่ย์
  • หัวกลึง + หัวแฉก