54. เครื่องกลึงไม้แบบแท่นเหล็กฉาก (ไม่รวมมีดกลึงไม้)

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • กว้าง 40 เซนติเมตร

  • ยาว 1.9 เมตร

  • สูงจากพื้น 1 เมตร

  • น้ำหนักประมาณ 152 กิโลกรัม

  • กลึงชิ้นงานได้ 1 เมตร

  • ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ