56. รูปเครื่องขัดงานกลม (ระบบแปรง)

  • มอเตอร์ 2 HP 6 P ไฟ 3 สาย