57. เครื่องเว้าขาพาเลท (ไม่รวมดูดฝุ่น)

  • มอเตอร์ 5 HP 2 P ไฟ 3 สาย
  • กว้าง 36” ยาว 50” สูง 53”