58. เครื่องขัดเพลาเดี่ยว (ไม่รวมลูกแปรง)

  • แบบเพลาปรับขึ้นลงได้
  • แบบเพลาปรับไม่ได้   
  • ลูกแปรงขน 1 ½”
  • ผ้าทรายสำหรับใส่ลูกแปรง กว้าง 4”