59. เครื่องรีดลายไม้

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย