61.เครื่องใส่สกรู

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • มีสกรู 5, 6, 8 มม. แถมติดเครื่องอย่างละ 1 ชุด