62. เครื่องจิกซอ

  • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • เลื่อยชิ้นงานได้หนาถึง 4”

  • ระยะจากใบเลื่อยถึงตัวแท่น 70 เซนติเมตร

  • หน้าจาน 14” x 19”

  • ช่วงชักขึ้น – ลง 30 มม.

  • ใบเลื่อยฉลุ #0, 17, 18, 19

  • ใบเลื่อยฉลุ #16